CLASSIC

Απολαύστε οικονομικές διακοπές σε ένα μαγευτικό περιβάλλον ανάμεσα σε κήπους και δίπλα στην παραλία. Ιδανικό για οικογένειες.

LIFESTYLE

Μοντέρνες σουίτες με minimal σχεδιασμό, ιδανικές για οικογένειες ή για ζευγάρια που αναζητούν γαλήνιες διακοπές

EXCLUSIVE

Ένας ιδιωτικός χώρος με σουίτες, μεζονέτες και βίλλες με ιδιωτική πισίνα, αφιερωμένο στους VIP καλεσμένους μας, προσφέροντας αποκλειστικές υπηρεσίες.

image

Raw Food & Yoga Retreat

image

Introduction

Banish, Balance, Boost Program

Have you ever wanted to wake up feeling more energised and ready for your day? Would you like to feel more in control of your life? Do you want to lose the bloated feeling you have after you eat? Would you like to live the life you wish you could have? At Out of the Blue, Capsis Elite Resort we have collaborated with Elaine Vaughan, a professional Yoga Teacher and Raw Food Educator, to create the Banish Balance Boost programme to help you achieve all these goals and more.

Διαβάστε περισσότερα Λιγότερα Επιλέξτε εδώ για τα πακέτα μας

There are so many “eating programmes” and miracle “diets” on the market today, but according to Elaine, these are all based on denial and guilt and are very negative. The “rules” of these programmes make us feel trapped and unhappy and when we give up in desperation, we feel we have failed and head back to the chocolate cupboard which simply compounds the problem.

Our programme follows the philosophies of Raw Food and is all about positivity and pleasure! We focus on the abundance of delicious, organic, seasonal fruit and vegetables. We want you to experience the joy of eating these as nature intended, fresh from the tree and we have created a mouth-watering menu of plant based dishes to tempt your palate. Through opening up this wonderful new world to you, you will quickly understand how your body can benefit from eating a high raw diet (see “the Benefits of a High Raw Food Lifestyle” below) and making you feel more satisfied more quickly. Your enhanced energy levels will allow you to achieve more in your day, and the release of the “happiness hormones” will improve your mood and your life.

image

The benefits of a High Raw Food Lifestyle

 • • Corrects many issues with digestion
 • • Corrects many skin complaints
 • • Helps reverse the signs of aging
 • • Hydrating for the body and the skin
 • • Aids in the regulation of body weight – excess weight drops away.
 • • Leaves you feeling energised and more vital
 • • Provides the body with all the minerals, vitamins, EFAs and proteins etc. that the body needs
 • • Brings clarity of thought and a calmer mood
 • • Eating a high raw menu is simple, rewarding and healthful
 • • Eliminates processed foods, sugars and bad fats
 • • A raw food programme has huge benefits even if you eat raw for just 50% of your meals
Διαβάστε περισσότερα Λιγότερα

image

Introduction on the Banish, Balance, Boost program

 • This 6 day residential program kick starts your journey to a healthier, happier and more successful lifestyle and may help to reverse the signs of aging. Combining yoga, relaxation and positive thinking with a menu drawn from nature’s own larder of the freshest and most healthful ingredients, the Banish, Balance, Boost program will leave you feeling refreshed, lighter and more vibrant.
 • 2 days of cleansing the mind and the body through specific physical and mental exercises is followed by 2 days of relaxation techniques to help provide the right environment for you to let go of what may be holding you back. The program culminates with 2 days of yoga –based postures and movement, tips for home practice and recipes for delicious juices and meals which will energise inform and inspire you to live the life you want to live.
 • Banish Balance Boost has been developed by Elaine Vaughan, a British based yoga teacher, Wellness Coach and Raw Food Educator who has brought together her extensive knowledge and experience to create this introduction to a better life.
 • “There is no magic solution or a ‘one-size fits-all’ regime. Our bodies are all unique and we must use them as our own personal laboratory to fully understand what works for us. Being curious about our wellbeing is the most important step we can all take and I walk with you on the first part of your journey to guide you and give you a map of where you might want to go.”
Διαβάστε περισσότερα Λιγότερα

image

Program

Analysis of the Banish, Balance, Boost program

Day 1

BANISH

Day 1 of 2 to cleanse the body and mind of toxins, negative energy and thoughts which no longer serve us. Juices, infusions and meals during these 2 days are designed to be light and to aid this process. An introductory talk on the benefits of raw food and a cleaner diet will give tips to help you in the future. Gentle yoga classes will help with elimination and an optional discussion on the power of positive thinking and how we view ourselves will give guidance and tips to living a happier life.

There is time for optional treatments during the day (suggestions of appropriate therapies have been made) or, and equally beneficial, for relaxing in the beautiful surroundings of the hotel.

08.00 Cleansing Juice on arrival (Skin Cleanser)

Breath work

Relaxation

Restorative Yoga

09.30 Cleansing Breakfast

10.30 – 12.30 Optional Treatment & Free time(Suggest “Body Cleanse foot detoxification)

12.30 -2.30 Introductory talk on raw food

Cleansing lunch

2.30 – 4.00 Free time /Treatment /Walk

4.00 – 5.30 Yoga Class focusing on release.

5.30 Juice (Chlorophyll Crunch)

5.30 – 6.30 Discussion group “Banishing negative thinking”

7.30 Dinner & Free time

Διαβάστε περισσότερα Λιγότερα

Day 2

BANISH

Continuing the good work of day 1, day 2 starts with another refreshing and cleansing juice. Breath work to calm the body and eliminate negative thoughts is followed by a yoga class designed to awaken the body. An informal talk on why we should amend out eating habits and make healthier choices is followed by a delicious lunch. The afternoon yoga session will focus on surrender and opening the body allowing us to face what we may have been holding on to. The evening discussion will be based on “The Four Agreements” by don Miguel Ruiz to open our mind to an alternative way of thinking.

08.00 Cleansing Juice on arrival (Carrot Deep Cleance)

Breath work& Meditation

Yoga Class focusing on waking the body and eliminating toxins

09.30 Cleansing Breakfast

10.30 – 12.30 Optional Treatment & Free time( Suggest Affusion Shower and full body massage).

12.30 -2.30 Talk on why we should eat clean

Cleansing lunch

2.30 – 4.00 Free time /Treatment /Walk

4.00 – 5.30 Yoga Class focusing on opening the body and surrender.

5.30 Juice (Black Mud!)

5.30 – 6.30 Discussion group “The Four Agreements”

7.30 Dinner & Free time

Day 3

BALANCE

Following 2 days of “Banish” we start day 3 with a nourishing smoothie. During these two days we will aim to bring the body and the mind back into equilibrium, discovering the importance of our sympathetic and para-sympathetic nervous systems and why our gut controls our emotions. Relaxation, Restoration and Rebalance are the focus and will be encouraged through gentle yoga postures whilst we “learn to stand upright” through mindfulness-based practices.

08.00 Nourishing smoothie on arrival (The Healer)

Attitude of Gratitude

Relaxation

Restorative Yoga

09.30 Nourishing Breakfast

10.30 – 12.30 Optional Treatment & Free time or walk(Suggest Hot Stone Massage).

12.30 -2.30 Raw food demonstration

Balancing lunch

2.30 – 4.00 Free time /Optional treatment

4.00 – 5.30 Yin Yoga Class

5.30 Juice (Serenity Smoothie)

5.30 – 6.30 Discussion group Balancing the body, mind & soul – “Learning to stand upright”.

7.30 Dinner & Free time

Day 4

BALANCE

Day 2 of “Balance” will continue to calm the mind and the body. Yoga classes will stretch the body to allow free movement of energy through all the chakras and also calm the body and the mind through a series of balancing postures to encourage focus and clear thoughts. Time for relaxing in the sunshine to enjoy the important Vitamin D or to have restful treatments is encouraged. A talk on “The Gut as our second brain” will be the topic of discussion today.

08.00 Nourishing smoothie on arrival (Kind Milk)

Breath work (Balancing the nervous system)

Meditation

Stretch Yoga

09.30 Nourishing Breakfast

10.30 – 12.30 Optional Treatment & Free time or walk(Suggest Anti-stress massage)

12.30 -2.30 Raw food demonstration& Superfoods

Nourishing lunch

2.30 – 4.00 Free time /Treatment /Walk

4.00 – 5.30 Yoga Class focusing on Balance

5.30 Juice (immunity booster)

5.30 – 6.30 Discussion group “The importance of your gut microbiome”

7.30 Dinner & Free time

Day 5

BOOST

Using food, breath and exercise to bring us energy and vitality will be the aim of our final 2 days. By now our minds should be clear and we should feel more alive and more vital. Dynamic yoga sequences focusing on the Fire Element and the solar plexus chakra will encourage confidence and greater self-esteem. Making plans for the future and taking forward what has been learned this week will be the topic of discussion

08.00 Energising Smoothie on arrival (Apple Gone Loupey!)

Energising Breath work

Dynamic Yoga

09.30 Vitality Breakfast

10.30 – 12.30 Optional Treatment & Free time(Suggest Vitality of the body anti-aging massage)

12.30 -2.30 Talk on energising foods

Vitality lunch

2.30 – 4.00 Free time /Treatment /Walk

4.00 – 5.30 Yoga Class focusing on Fire postures.

5.30 Juice (Pineapple Power)

5.30 – 6.30 Discussion group “Stepping forward into your new way of life”

7.30 Dinner & Free time

Day 6

BOOST

The final day of this 6 day program will commence with a meditation on joy and the importance of happiness in our lives. We will give thanks for what we have and what we value during a day of energetic yoga classes and life enhancing breath work. Sharing our experiences of the programme, planning menus and stepping forward into a happier, more successful life will be the focus of discussion in the evening whilst enjoying a celebratory dinner of healthful food.

08.00 Energising smoothie on arrival (Sunset Peach)

Happiness and Joy meditation

Fire Breath work

Dynamic Yoga focusing on Solar plexus chakra

09.30 Vitality Breakfast

10.30 – 12.30 Optional Treatment & Free time (Suggest Brightness of Ice Face Treatment).

12.30 -2.30 Cooking for a better life

Vitality lunch

2.30 – 4.00 Free time /Treatment /Walk

4.00 – 5.30 Yoga class to boost your energy level

5.30 Juice (Triple Orange)

5.30 – 6.30 Discussion group Q&A and Sharing thoughts for the future

7.30 Celebratory Dinner

Note: All rights reserved. This program may not be re-produced or copied without the express written permission of the owner.

image

Rate

Analysis of the Banish, Balance, Boost program rates

The program is based on 7 nights and 6 days, on full board basis including raw food menus, 2 juices and 1 cooking class, wellness-yoga program and transfer from airport to hotel & from hotel to aiport

Guests staying at the Classic Collection:

• 2.500 EURO for a single use room or 3.400 EURO for 2 persons in a double room (valid for reservations during the months of May, June, September and October 2017)

• 2.900 EURO for a single use room or 3.700 EURO for 2 persons in a double room (valid for reservations during the months of July and August 2017)

• for a total of 7 nights with 6 days on Full Board basis.

Guests staying at the Lifestyle Collection:

• 2.850 EURO for a single use room or 3.720 EURO for 2 persons in a double room (valid for reservations during the months of May, June, September and October 2017)

• 3.250 EURO for a single use room or 4.070 EURO for 2 persons in a double room (valid for reservations during the months of July and August 2017)

• for a total of 7 nights with 6 days on Full Board basis.

Guests staying at the Exclusive Collection:

The rate of the full program is 1.400 euros for a total of 7 nights with 6 days on full board basis + the rate of the type of accommodation you will choose.

Note:The program begins each Monday, so guests must arrive at least on Sunday. The meals are not included during the day of their arrival.

Διαβάστε περισσότερα Λιγότερα

image

Raw Food

At Out of the Blue, Capsis Elite Resort we continuously design and offer innovative and modern wellness treatments and nutrition programs for our guests. So, this summer we offer you the opportunity to revolutionize your nutrition habits, increase your energy and optimize your health by following our Raw Food program. If you are already aware and following a raw food path, you may enjoy your vacation at our resort without interruption as we have created a raw food menu especially for you. Maybe, this summer’s vacation in Crete is the perfect opportunity to learn about the benefits of raw food and how to introduce raw food into your lifestyle. Our experienced nutritionists under the guidance of Elaine Vaughan have designed delicious, healthy and nourishing raw food recipes to delight you. Most of the ingredients used in our raw food menus, are organic and grown in our greenhouses.

Διαβάστε περισσότερα Λιγότερα

The basis of a raw food lifestyle is to consume raw fruit and vegetables, preferably organic, locally grown and seasonal in their most natural state. It avoids “cooking” anything above 42 degrees and does not include any “processed” food, meat or dairy. The main philosophy of a raw food lifestyle is that through cooking and heating process, food loses some of its nutrients and the important digestive enzymes are killed.

image

Yoga

namaste

 • At Out of the Blue, Capsis Elite Resort we have created a unique location and a dedicated program for all that you are planning for a yoga-centered vacation
 • In our serene and peaceful garden, we have created a 130m2 wooden deck where you can lay your yoga mat and enjoy your yoga routine whilst absorbing the panoramic view of the Mediterranean sea and be cooled by a gentle breeze. Protected from direct sunlight by cotton drapes, you can make your practice at any hour of the day, enjoying an energizing Sun-Salute at sunrise or a calming Moon-salute as the stars come out. And if it is complete solitude you crave, we have a myriad of locations around the 1000 acre gardens for you to choose from.
Διαβάστε περισσότερα Λιγότερα

Whether you’re still attempting the bridge pose or you’ve mastered the fire-fly pose, our experienced Yoga Instructors will help and guide you to explore various yoga and meditation disciplines.

It is well-known that Yoga relieves stress and has many healing abilities. Combining these with our breathtaking location and natural surroundings and you will experience a yoga holiday of a life-time at Out of the Blue, Capsis Elite Resort.